Print this page
make: fix GCC warnings

*** 206,216 **** extern char verstring[]; #endif jmp_buf jmpbuffer; #if !defined(linux) ! nl_catd catd; #endif /* * main(argc, argv) * --- 206,216 ---- extern char verstring[]; #endif jmp_buf jmpbuffer; #if !defined(linux) ! extern nl_catd catd; #endif /* * main(argc, argv) *
*** 1445,1502 **** if (k) { argv[k] = NULL; } break; case 1: /* -f seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-f"); break; case 2: /* -c seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-c"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 281, "Ignoring DistributedMake -c option")); #endif break; case 4: /* -g seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-g"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 282, "Ignoring DistributedMake -g option")); #endif break; case 8: /* -j seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-j"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 283, "Ignoring DistributedMake -j option")); #endif break; case 16: /* -M seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-M"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 284, "Ignoring ParallelMake -M option")); #endif break; case 32: /* -m seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-m"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 285, "Ignoring DistributedMake -m option")); #endif break; #ifndef PARALLEL case 128: /* -O seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-O"); break; #endif case 256: /* -K seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-K"); break; case 512: /* -o seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-o"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 311, "Ignoring DistributedMake -o option")); #endif break; case 1024: /* -x seen */ ! argv[i] = NOCATGETS("-x"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 353, "Ignoring DistributedMake -x option")); #endif break; default: /* > 1 of -c, f, g, j, K, M, m, O, o, x seen */ --- 1445,1502 ---- if (k) { argv[k] = NULL; } break; case 1: /* -f seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-f"); break; case 2: /* -c seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-c"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 281, "Ignoring DistributedMake -c option")); #endif break; case 4: /* -g seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-g"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 282, "Ignoring DistributedMake -g option")); #endif break; case 8: /* -j seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-j"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 283, "Ignoring DistributedMake -j option")); #endif break; case 16: /* -M seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-M"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 284, "Ignoring ParallelMake -M option")); #endif break; case 32: /* -m seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-m"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 285, "Ignoring DistributedMake -m option")); #endif break; #ifndef PARALLEL case 128: /* -O seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-O"); break; #endif case 256: /* -K seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-K"); break; case 512: /* -o seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-o"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 311, "Ignoring DistributedMake -o option")); #endif break; case 1024: /* -x seen */ ! argv[i] = (char *)NOCATGETS("-x"); #ifndef TEAMWARE_MAKE_CMN warning(catgets(catd, 1, 353, "Ignoring DistributedMake -x option")); #endif break; default: /* > 1 of -c, f, g, j, K, M, m, O, o, x seen */
*** 1648,1658 **** } } } /* Allocate memory for the new MAKEFLAGS argv */ mf_argv = (char **) malloc((mf_argc + 1) * sizeof(char *)); ! mf_argv[0] = NOCATGETS("MAKEFLAGS"); /* * Convert the MAKEFLAGS string value into a vector of char *, * similar to argv. */ cp = cp_orig; --- 1648,1658 ---- } } } /* Allocate memory for the new MAKEFLAGS argv */ mf_argv = (char **) malloc((mf_argc + 1) * sizeof(char *)); ! mf_argv[0] = (char *)NOCATGETS("MAKEFLAGS"); /* * Convert the MAKEFLAGS string value into a vector of char *, * similar to argv. */ cp = cp_orig;
*** 3018,3028 **** * Append the DMake option and value to the MAKEFLAGS string. */ static void append_makeflags_string(Name name, register String makeflags_string) { ! char *option; if (strcmp(name->string_mb, NOCATGETS("DMAKE_GROUP")) == 0) { option = NOCATGETS(" -g "); } else if (strcmp(name->string_mb, NOCATGETS("DMAKE_MAX_JOBS")) == 0) { option = NOCATGETS(" -j "); --- 3018,3028 ---- * Append the DMake option and value to the MAKEFLAGS string. */ static void append_makeflags_string(Name name, register String makeflags_string) { ! const char *option; if (strcmp(name->string_mb, NOCATGETS("DMAKE_GROUP")) == 0) { option = NOCATGETS(" -g "); } else if (strcmp(name->string_mb, NOCATGETS("DMAKE_MAX_JOBS")) == 0) { option = NOCATGETS(" -j ");